Znaleziono 22 artykuły

Ewa Nikadem-Malinowska

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Pan Cogito na horyzoncie zdarzeń : język poetycki Josifa Brodskiego i Zbigniewa Herberta jako instrument procesu myślenia Ewa Nikadem-Malinowska s. 5-13
Europejskość jako cecha emigracyjnej twórczości Josifa Brodskiego i Czesława Miłosza Ewa Nikadem-Malinowska s. 59-63
Eleuzis : dziedzictwo wartości w poezji Josifa Brodskiego Ewa Nikadem-Malinowska s. 67-81
Konceptualizacja straty w cyklu wierszy Inny Lisnianskiej "Без тебя" Ewa Nikadem-Malinowska s. 79-89
Duchowość w poezji Ełły Kryłowej jako efekt amalgamowania przestrzeni mentalnych podmiotu lirycznego : (na podstawie tomiku wierszy "Мерцающий остров") Ewa Nikadem-Malinowska s. 89-96
Rytualizacja śmierci w powieści Władimira Sorokina „Lód” Ewa Nikadem-Malinowska s. 91-97
Fenomen w "martwym lustrze" : poezja Josifa Brodskiego w kontekście ewolucji sztuki europejskiej Ewa Nikadem-Malinowska s. 97-119
Magiczny świat Wieni Jerofiejewa : (na podstawie poematu "Moskwa-Pietuszki") Ewa Nikadem-Malinowska s. 121-127
Motyw krwi w poezji Inny Lisnianskiej Ewa Nikadem-Malinowska s. 127-135
Droga przez pustynię : polski epizod w twórczości Jurija Trifonowa Ewa Nikadem-Malinowska s. 131-136
Przestrzenie mentalne w poezji Inny Lisnianskiej i Wisławy Szymborskiej : (na podstawie tomików poetyckich "Ierusalimskaâ tetrad'" i "Tutaj" Ewa Nikadem-Malinowska s. 145-152
Powiedzieć więcej : rozważania o synestetyzmie w poezji Josifa Brodskiego i Julii Hartwig Ewa Nikadem-Malinowska s. 151-160
Metafora lustra w poezji Inny Lisnianskiej : (na podstawie cyklu wierszy "Старое зеркало") Ewa Nikadem-Malinowska s. 159-166
Konceptualizacja słowa w poezji Inny Lisnianskiej : (na podstawie cyklu wierszy "Slovo bez omeni") Ewa Nikadem-Malinowska s. 177-184
Koncept snu w cyklu wierszy Inny Lisnianskiej Неправильный венок Ewa Nikadem-Malinowska s. 185-192
Dziesięć zabaw z czasem : konceptualizacja czasu w poezji Inny Lisnianskiej Ewa Nikadem-Malinowska s. 219-228
Metafora echa w cyklu wierszy "Ierusalimskaâ tetrad'" Inny Lisnianskiej Ewa Nikadem-Malinowska s. 225-233
Świat poezji Ełły Kryłowej Ewa Nikadem-Malinowska s. 239-248
Trzy Boże Narodzenia Josifa Brodskiego : między profanum a sacrum Ewa Nikadem-Malinowska s. 265-272
Metafora poetycka w cyklu wierszy Inny Lisnianskiej "Nebesnye stropy" Ewa Nikadem-Malinowska s. 291-297
Metafora snu w cyklu wierszy Inny Lisnianskiej "Sny starej Ewy" Ewa Nikadem-Malinowska s. 307-318
Między Rosją a Polską : czas i przestrzeń Józefa Czapskiego Ewa Nikadem-Malinowska s. 377-382