Znaleziono 2 artykuły

Marek Nieznański

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Czynniki poznawcze w genezie przekonań urojeniowych Marek Nieznański s. 151-161
Metaanaliza wyników badań nad związkami nasilenia objawów schizofrenii z zaburzeniami pamięci werbalnej Marek Nieznański s. 313-332