Znaleziono 4 artykuły

Fryderyk Nietzsche

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Przypadek Wagnera : problem muzykanta Fryderyk Nietzsche Stanisław Gromadzki (tłum.) s. 7-28
Teoriopoznawcze wprowadzenie o prawdzie i kłamstwie w sensie pozamoralnym Fryderyk Nietzsche Krzysztof Wolicki (tłum.) s. 165-184
Przyczynek do nauki stylu Fryderyk Nietzsche Krzysztof. Wolicki (tłum.) s. 185-186
O pożytkach i szkodliwości historii dla życia : fragmenty Fryderyk Nietzsche Małgorzata Łukasiewicz (tłum.) s. 265-270