Znaleziono 4 artykuły

Marcin Niesporek

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Posługa kierownictwa duchowego wobec osób uzależnionych od złego ducha Marcin Niesporek s. 101-121
Przemiany cywilizacyjne rodziny w nauczaniu wielkopostnym biskupów polskich (1979–2005) Marcin Niesporek s. 187-200
Troska o życie nienarodzonych i jego argumentacja : (w świetle listów wielkopostnych biskupów polskich w latach 1979-2005) Marcin Niesporek s. 229-251
Medytacja (nie)chrześcijańska a leczenie osób o zaburzeniach depresyjnych Marcin Niesporek s. 328-349