Znaleziono 2 artykuły

Jan Niemiec

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
"Chyrowiacy : słownik biograficzny wychowanków Zakładu Naukowo-Wychowaczego OO. Jezuitów w Chyrowie 1886-1939", oprac. Ludwik Grzebień, Jerzy Kochanowicz, Jan Niemiec, Kraków 2000 : [recenzja] Marceli Kosman Ludwik Grzebień (aut. dzieła rec.) Jerzy Kochanowicz (aut. dzieła rec.) Jan Niemiec (aut. dzieła rec.) s. 225-226
Z dziejów szkolnictwa jezuickiego na ziemiach Rzeczypospolitej w latach 1564-1886 Jan Niemiec s. 263-283