Znaleziono 5 artykułów

Andrzej Niemiec

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Wykorzystanie kluczowych indykatorów osiągnięć (KPIs) w zintegrowanym zarzadzaniu ryzykiem Andrzej Niemiec s. 21-30
Źródła i obecne rozumienie controllingu w literaturze anglosaskiej Andrzej Niemiec s. 33-45
Innowacyjność pomiaru osiągnięć przedsiębiorstw w ujęciu regionalnym Andrzej Niemiec s. 113-123
Relacja zysk–ryzyko w polskich przedsiębiorstwach Andrzej Niemiec s. 193-203
Wady i zalety wyceny metodą zdyskontowanych przepływów pieniężnych Andrzej Niemiec s. 249-259