Znaleziono 5 artykułów

Leon Niebrzydowski

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Postawy rodzicielskie w percepcji młodzieży z rodzin obciążonych alkoholizmem a poziom jej lęku i agresji Leon Niebrzydowski s. 45-55
Wybrane determinanty filozoficzno-historyczne postaw młodzieży wobec procesu integracji europejskiej Mariusz Gorzeń Leon Niebrzydowski s. 61-77
Rozwój stosunków interpersonalnych dzieci i młodzieży będącej w normie i w patologii Leon Niebrzydowski s. 75-89
Adolescents’ Family Situation and Their Self-disclosure in Inter-personal Relationships Leon Niebrzydowski s. 111-123
Osobowościowe i społeczne wyznaczniki utrzymywania sekretu Jan Chodkiewicz Leon Niebrzydowski s. 201-210