Znaleziono 8 artykułów

Eugeniusz Niebelski

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Arcybiskup Zygmunt Szczęsny Feliński w obronie duchownych więzionych i zesłanych za udział w ruchu narodowym lat 1861-1864 Eugeniusz Niebelski s. 31-45
Wspomnienia Marii z Niewiarowskich Bogdańskiej z okolic Kolbuszowej o powstaniu 1863 roku Eugeniusz Niebelski s. 117-123
Ostatni powstańcy 1863 roku w Lubelskiem i na Podlasiu Eugeniusz Niebelski s. 229-243
„Tygodnie polskiego buntu, t. I: Okres manifestacji 1861–1862; t. II: Walka orężna 1863–1864”, Mikołaj Pawliszczew, przekład i oprac. naukowe Apoloniusz Zawilski, Warszawa 2003 : [recenzja] Eugeniusz Niebelski Mikołaj Pawliszczew (aut. dzieła rec.) Apoloniusz Zawilski (aut. dzieła rec.) s. 276-282
"Zesłańcy postyczniowi w Imperium Rosyjskim : studia dedykowane Profesor Wiktorii Śliwowskiej", red. Eugeniusz Niebelski, Lublin-Warszawa 2008 : [recenzja] Marek Przeniosło Eugeniusz Niebelski (aut. dzieła rec.) s. 289-291
"Zmierzch powstania styczniowego w Lubelskiem i na Podlasiu (1864-1872)", Eugeniusz Niebelski, Lublin 1993 : [recenzja] Maciej Janowski Eugeniusz Niebelski (aut. dzieła rec.) s. 566-571
Lubelski epizod z życia Franciszka Kieniewicza z Polesia : (przyczynek do dziejów rodu Kieniewiczów w XIX w.) Eugeniusz Niebelski s. 595-596, 693
Prewnecyjna kontrakcja władz a stan umysłów w Lubelskiem po upadku powstania styczniowego Eugeniusz Niebelski s. 685-710