Znaleziono 4 artykuły

Danuta Nespiak

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Z prac Oddziału Wrocławskiego Towarzystwa Historii Medycyny Ryszard Ergetowski Danuta Nespiak s. 492-493
Wawrzyniec Scholz (1522-1599) twórca pierwszego ogrodu roślin lekarskich we Wrocławiu i wydawca źródeł do historii medycyny Danuta Nespiak s. 535-548
Zebrania Wrocławskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Historii Medycyny Danuta Nespiak s. 696-698
Pierwsza polska katedra rolnictwa w Wilnie (1803-1831) Danuta Nespiak s. 701-715