Znaleziono 7 artykułów

Zbigniew Nawrocki

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Przedmowa Janusz Kurtyka Zbigniew Nawrocki s. 9-10
Przebieg starań Torunia o wpisanie na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO z perspektywy Miejskiego Konserwatora Zabytków Zbigniew Nawrocki s. 17-21
Aparat bezpieczeństwa publicznego w walce z polskim podziemiem niepodległościowym Tomasz Balbus Janusz Kurtyka Jerzy Kułak Zbigniew Nawrocki Grzegorz Ostasz Zdzisław Zblewski s. 23-59
Informacja o niektórych działaniach na rzecz ochrony i konserwacji zabytków w Toruniu w latach 1998-2000 Zbigniew Nawrocki s. 171-192
Informacja Miejskiego Konserwatora Zabytków o działalności na rzecz ochrony i konserwacji zabytków w latach 1996-1997 Zbigniew Nawrocki s. 171-174
Skomplikowane dzieje jednej z toruńskich kamienic Zbigniew Nawrocki s. 203-232
"Współpraca SB MSW PRL z KGB ZSRR w latach 1970-1990. Próba bilansu", red. Zbigniew Nawrocki, Warszawa-Emów 2013 : [recenzja] Andrzej Idem Zbigniew Nawrocki (aut. dzieła rec.) s. 301-304