Znaleziono 16 artykułów

Andrzej Jacek Najda

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
"Gej!" : zur Sendung durch Gott bei den alttestamentlichen Propheten Andrzej Jacek Najda s. 21-50
Pragmatyczne i patetyczne pisanie historii w historiografii greckiej, we wczesnym judaizmie i w Nowym Testamencie Detlev Dormeyer Andrzej Jacek Najda (tłum.) s. 81-94
Ekologiczne samookreślenia Jezusa w Ewangelii wg św. Jana Andrzej Jacek Najda s. 93-104
Zwierzęta domowe w nauczaniu Jezusa Andrzej Jacek Najda s. 93-104
Początki ekologii w Biblii Andrzej Jacek Najda s. 143-150
Prorocki charakter powołania Pawła Andrzej Jacek Najda s. 171-187
"Współżycie seksualne w nauczaniu biblijnym", Marek Babik, Kraków 2003 : [recenzja] Andrzej Jacek Najda Marek Babik (aut. dzieła rec.) s. 181-182
Płacz jako forma emocjonalnego wyrazu w Piśmie Świętym Andrzej Jacek Najda s. 181-195
"Historiografia paradygmatyczna w Dziejach Apostolskich", Andrzej Jacek Najda, Warszawa 2011 : [recenzja] Roman Bartnicki Andrzej Jacek Najda (aut. dzieła rec.) s. 205-208
"Lexikon der Bibelhermeneutik : Begriffe - Methoden - Theorien - Konzepte", red. Oda Wischmeyer, Berlin 2009 : [recenzja] Andrzej Jacek Najda Oda Wischmeyer (aut. dzieła rec.) s. 209-212
"Kompendium der Gleichnisse Jesu", Ruben Zimmermann, Detlev Dormeyer, Gabi Kern, Annette Merz, Christian Münch, Enno Edzard Popkes, Gütersloh 2007 : [recenzja] Andrzej Jacek Najda Detlev Dormeyer (aut. dzieła rec.) Gabi Kern (aut. dzieła rec.) Annette Merz (aut. dzieła rec.) Christian Münch (aut. dzieła rec.) Enno Edzard Popkes (aut. dzieła rec.) Ruben Zimmermann (aut. dzieła rec.) s. 213-218
"Einleitung in das Neue Testament", Martin Ebner, Stefan Schreiber, Stuttgart 2008 : [recenzja] Andrzej Jacek Najda Martin Ebner (aut. dzieła rec.) Stefan Schreiber (aut. dzieła rec.) s. 236-238
Modlitwa wstawiennicza w Nowym Testamencie Andrzej Jacek Najda s. 259-272
Ekologia w przypowieściach Jezusa Andrzej Jacek Najda s. 355-366
Święto Trzech Króli w Biblii i tradycji Kościoła Andrzej Jacek Najda s. 391-402
"Maria von Magdala - erste Apostolin? Joh 20, 1-18: Tradition und Relecture", Andrea Taschl-Erber, Freiburg [etc.] 2007 : [recenzja] Andrzej Jacek Najda Andrea Taschl-Erber (aut. dzieła rec.) s. 529-530