Znaleziono 6 artykułów

Marek Nahotko

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Automatyczne tworzenie metadanych Marek Nahotko s. 13-31
E-learning in (the academic) library, library in e-learning Marek Nahotko s. 28-40
Zastosowanie modeli akceptacji technologii w badaniu użyteczności bibliotek cyfrowych Marek Nahotko s. 49-61
Biblioteki XXI wieku - wystawa w Bibliotece Głównej AGH, Kraków Marek Nahotko s. 145-148
"Naukowe czasopisma elektroniczne", Marek Nahotko, Warszawa 2007 : [recenzja] Piotr Nowak Marek Nahotko (aut. dzieła rec.) s. 231-234
"Komunikacja naukowa w środowisku cyfrowym. Globalna biblioteka cyfrowa w informatycznej infrastrukturze nauki", Marek Nahotko, Warszawa 2010 : [recenzja] Żaneta Szerksznis Marek Nahotko (aut. dzieła rec.) s. 375-381