Znaleziono 3 artykuły

Waldemar Nadolski

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Początki saneczkarstwa w Galicji (1900-1914) Paweł Król Waldemar Nadolski s. 27-44
Sport saneczkowo-bobslejowy w Zakopanem do 1939 roku Robert Krasowski Waldemar Nadolski Iwona Pezdan-Śliż Marta Przydział s. 31-43
Jewish Accommodations of Summer and Winter Tourism in the Interwar Period Robert Krasowski Waldemar Nadolski Iwona Pezdan-Śliż Marta Przydział s. 45-54