Znaleziono 25 artykułów

Agnieszka Nęcka

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
"Na grobach Anhellich" : Zdzisława Stroińskiego inspiracje Słowackim Agnieszka Nęcka s. 95-105
Polonistyka (znowu) w przebudowie : rozmowa z prof. dr hab. Ryszardem Nyczem Magdalena Bąk Ryszard Nycz Agnieszka Nęcka s. 99-102
Literatura jest po prostu niezbędna : rozmowa z prof. dr hab. Małgorzatą Czermińską Magdalena Bąk Małgorzata Czermińska Agnieszka Nęcka s. 103-107
Nic o nas bez nas : rozmowa z prof. dr hab. Włodzimierzem Boleckim Włodzimierz Bolecki Magdalena Bąk Agnieszka Nęcka s. 109-117
Wszystko jest możliwe : rozmowa z prof. dr hab. Adamem Dziadkiem i prof. dr hab. Krzysztofem Kłosińskim Magdalena Bąk Adam Dziadek Krzysztof Kłosiński Agnieszka Nęcka s. 119-125
Filologia - co dziś ten termin znaczy? : rozmowa z prof. dr hab. Stanisławem Gajdą Magdalena Bąk Stanisław Gajda Agnieszka Nęcka s. 127-129
Doktorat nie powinien być rozszerzonym w rozmiarach magisterium : rozmowa z prof. dr hab. Danutą Opacką-Walasek Magdalena Bąk Agnieszka Nęcka Danuta Opacka-Walasek s. 131-139
Półka literacka 2012 Agnieszka Nęcka s. 177-198
Kobiece (e)migracje Agnieszka Nęcka Jolanta Pasterska (aut. dzieła rec.) s. 209-213
„Ostatni zgasi światło” : polska proza po 2000 roku wobec problemu migracji unijnej Agnieszka Nęcka s. 232-238
Półka literacka 2013 Agnieszka Nęcka s. 237-250
W pogoni za fantazmatem miłości : na marginesie wybranych opowiadań Zygmunta Haupta Agnieszka Nęcka s. 238-247
Półka literacka 2009 Agnieszka Nęcka s. 239-252
Półka literacka 2014 Agnieszka Nęcka s. 249-264
O(d)słanianie tajemnic „kraju w dole globusa” Agnieszka Nęcka Magdalena Bąk (aut. dzieła rec.) s. 251-255
Półka literacka 2010 Agnieszka Nęcka s. 253-270
W domowym kręgu Mirona Agnieszka Nęcka Miron Białoszewski (aut. dzieła rec.) Tadeusz Sobolewski (aut. dzieła rec.) s. 259-264
Półka literacka 2011 Agnieszka Nęcka s. 267-281
Tropiąc „dyskretną obecność” Julii Hartwig. Recenzja książki Elżbiety Dutki "Centra, prowincje, zaułki. Twórczość Julii Hartwig jako auto/bio/geo Agnieszka Nęcka s. 277-281
Tropiąc „dyskretną obecność” Julii Hartwig. Recenzja książki Elżbiety Dutki "Centra, prowincje, zaułki. Twórczość Julii Hartwig jako auto/bio/geo Agnieszka Nęcka Elżbieta Dutka (aut. dzieła rec.) s. 277-281
Półka literacka 2015 Agnieszka Nęcka s. 287-301
Półka literacka 2016 Agnieszka Nęcka s. 289-302
Półka literacka 2017 Agnieszka Nęcka s. 297-312
Kanadyjsko-polskie (roz)błyski Agnieszka Nęcka Bożena Szałasta-Rogowska (aut. dzieła rec.) s. 311-318
Oswajanie nowych perspektyw Agnieszka Nęcka Urszula Pawlicka (aut. dzieła rec.) s. 397-403