Znaleziono 44 artykuły

Lesław Myczkowski

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Prawo do domu jednorodzinnego, do lokalu użytkowego oraz do garażu w spółdzielni mieszkaniowej Lesław Myczkowski s. 11-18
Zamiany mieszkań spółdzielczych Lesław Myczkowski s. 15-27
Rozwód a wspólność lokalu w spółdzielni mieszkaniowej Lesław Myczkowski s. 17-23
Jeszcze o prawie pierwokupu : (na marginesie orzeczenia Sądu Najwyższego z dnia 30 grudnia 1964 r. 1 CR 417 Lesław Myczkowski s. 21-25
Na marginesie pojęcia samorządności zespołu adwokackiego Lesław Myczkowski s. 22-23
Dział spadku w zakresie spółdzielczego prawa do lokalu Lesław Myczkowski s. 24-40
Członkostwo w spółdzielniach budownictwa mieszkaniowego Lesław Myczkowski s. 25-41
Pożyteczna współpraca Lesław Myczkowski s. 31-34
    Zacytuj
  • Udostępnij
Nabywanie mieszkań spółdzielczych przez cudzoziemców Lesław Myczkowski s. 31-34
O wykupie nieruchomości miejskich przez Państwo : na marginesie polemiki Lesław Myczkowski s. 33-39
Ustanie członkostwa w spółdzielniach budownictwa mieszkaniowego i jego skutki Lesław Myczkowski s. 33-54
Jeszcze o prawie pierwszeństwa Lesław Myczkowski s. 36-43
Członkostwo w spółdzielniach budownictwa mieszkaniowego Lesław Myczkowski s. 37-59
Członkowie spółdzielni czy nabywcy? (artykuł dyskusyjny) Lesław Myczkowski s. 41-44
Egzekucja ze spółdzielczego prawa do lokalu Lesław Myczkowski s. 46-56
Wkłady mieszkaniowe a pomoc finansowa Państwa i zakładów pracy Lesław Myczkowski s. 46-52
Nowa ustawa - prawo spółdzielcze : (wstępne informacje i uwagi) Lesław Myczkowski s. 47-62
Wynajmowanie mieszkań spółdzielczych : uwagi na marginesie uchwały SN z dnia 8.IV.1976 r. Lesław Myczkowski s. 53-58
"Przegląd orzecznictwa i piśmiennictwa z zakresu prawa spółdzielczego za rok 1967", Warszawa 1970 : [recenzja] Lesław Myczkowski s. 57-59
Głos w dyskusji nad przyszłością adwokatury Lesław Myczkowski s. 61-65
Glosa do wyroku Sądu Najwyższego z 1 października 1987 r. I CR-209 Lesław Myczkowski s. 61-63
Prawo pierwokupu a ochrona praw obywateli : (artykuł dyskusyjny) Lesław Myczkowski s. 61-69
"Przegląd orzecznictwa i piśmiennictwa z zakresu prawa spółdzielczego za rok 1973", praca zbiorowa, red. Mirosław Gersdorf, Warszawa 1975 : [recenzja] Lesław Myczkowski Mirosław Gesdorf (aut. dzieła rec.) s. 64-69
"Prawo spółdzielcze w zarysie", Remigiusz Bierzanek, Warszawa 1968 : [recenzja] Lesław Myczkowski Remigiusz Bierzanek (aut. dzieła rec.) s. 66-72
"Przegląd orzecznictwa i piśmiennictwa z zakresu prawa spółdzielczego za rok 1979", Warszawa 1981 : [recenzja] Lesław Myczkowski s. 72-77
"Prawo do domu jednorodzinnego w spółdzielniach budownictwa mieszkaniowego", Wiesław Chrzanowski, Warszawa 1977 : [recenzja] Lesław Myczkowski Wiesław Chrzanowski (aut. dzieła rec.) s. 73-82
Pytania i odpowiedzi prawne Lesław Myczkowski s. 73-77
"Przegląd orzecznictwa i piśmiennictwa z zakresu prawa spółdzielczego za rok 1971", pod red. nauk. M. Gersdorfa, [Warszawa 1973] : [recenzja] Lesław Myczkowski Mirosław Gersdorf (aut. dzieła rec.) s. 75-78
Jeszcze raz w sprawie opodatkowania obrotu mieszkaniami spółdzielczymi [komentarz napisał Lesław Myczkowski] Lesław Myczkowski s. 78-82
Kilka uwag w sprawie emerytów i rencistów w adwokaturze Lesław Myczkowski s. 81-84
Pytania i odpowiedzi prawne Lesław Myczkowski s. 81-84
Kronika Stanisław Afenda Jan Chmielnikowski Br. Daniszewski Dominik Maciołek Lesław Myczkowski R. Siciński Jerzy Zaniemojski s. 84-92
"Przegląd orzecznictwa i piśmiennictwa z zakresu prawa spóldzielczego za rok 1976", Warszawa 1978 : [recenzja] Lesław Myczkowski s. 89-99
Czy rzeczywiście wykonywanie ustawowego prawa pierwokupu usuwa się spod kontroli sądowej? Lesław Myczkowski s. 89-92
Kronika Lesław Myczkowski s. 97-115
Grzegorzewice - Pałac Adwokatury: (wspomnienia z okazji minionego XX-lecia DPIA w Grzegorzewicach) Lesław Myczkowski s. 97-103
"Przegląd orzecznictwa i piśmiennictwa z zakresu prawa spółdzielczego za rok 1978", Mirosław Gersdorf, Warszawa 1980 : [recenzja] Lesław Myczkowski Mirosław Gersdorf (aut. dzieła rec.) s. 101-106
"Przegląd orzecznictwa i piśmiennictwa z zakresu prawa spółdzielczego za rok 1972", pod red. nauk. Mirosława Gersdorfa, Warszawa 1973 : [recenzja] Lesław Myczkowski Mirosław Gersdorf (aut. dzieła rec.) s. 116-121
    Zacytuj
  • Udostępnij
"Warszawski zbiór pism", T. 4: "Prawo spółdzielcze. Wzory pism z prawa materialnego i procesowego z omówieniem i dyskietką", L. Myczkowski, Warszawa 1997 : [recenzja] Krzysztof Kuczyński Lesław Myczkowski (aut. dzieła rec.) s. 127-130
Kronika : z życia izb adwokackich Aleksander Czacki S. Maciejewski Lesław Myczkowski s. 129-134
"Aktualne prawo mieszkaniowe - komentarz do ustawy o najmie lokali mieszkalnych i dodatkach mieszkaniowych - nowe zasady gospodarki mieszkaniowej", Wiktor Łyszczak, Tadeusz Biliński, Zielona Góra, 1997 : [recenzja] Lesław Myczkowski Tadeusz Biliński (aut. dzieła rec.) Wiktor Łyszczak (aut. dzieła rec.) s. 143-146
"Użytkowanie wieczyste w praktyce. Problematyka prawna", G. Bieniek, Z. Marmaj, Zielona Góra 1996 : [recenzja] Lesław Myczkowski Gerard Bieniek (aut. dzieła rec.) Zenon Marmaj (aut. dzieła rec.) s. 173-175
"Moja droga do adwokatury", Lesław Myczkowski, Zielona Góra 1995 : [recenzja] Stanisław Rymar Lesław Myczkowski (aut. dzieła rec.) s. 207-209
Szpalty pamięci : adw. Edmund Mazur (1924-2006) Lesław Myczkowski s. 327-329