Znaleziono 8 artykułów

Dorota Muszytowska

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Rola etosu w retoryce narracji o pobycie Pawła w Atenach (Dz 17, 16-34) Dorota Muszytowska s. 35-65
Retoryczna deliberacja w Liście Jakuba 2, 14-26 Dorota Muszytowska s. 97-112
Dramat ojcowskiej miłości (Łk 15, 11-32) Dorota Muszytowska s. 105-126
Żona zbawiająca męża [1 Kor 7,16]? Dorota Muszytowska s. 149-176
Wykluczenie ze wspólnoty wierzących w świetle 1 Kor 5,5 Dorota Muszytowska s. 167-184
Wychowanie do mądrości – dydaktyczna perswazja w Jk 3,13-18 Dorota Muszytowska s. 183-201
"The Making of Paul : Construction of the Apostle in Early Christianity", Richard I. Pervo, Minneapolis 2010 : [recenzja] Dorota Muszytowska Richard I. Pervo (aut. dzieła rec.) s. 212-216
"Lektyka Salomona : Biblia - symbol - interpretacja", Krzysztof Bardski, Warszawa 2011 : [recenzja] Dorota Muszytowska Krzysztof Bardski (aut. dzieła rec.) s. 266-269