Znaleziono 4 artykuły

Kazimierz Mrozowicz

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Analiza popytu turystycznego na przykładzie badań konsumentów produktu turystycznego Roztocza Zachodniego Piotr Halemba Kazimierz Mrozowicz Anna Winiarz s. 79-94
Pielgrzymowanie jako typ zachowania się celowego : (w świetle badań systemu wartości) Kazimierz Mrozowicz s. 151-167
"Inteligencja emocjonalna w ponadczasowym przesłaniu Pierre’a de Coubertina", Adam Cichosz, Katowice 2015 : [recenzja] Kazimierz Mrozowicz Adam Cichosz (aut. dzieła rec.) s. 176-178
Charakterystyka zachowań organizacyjnych w świetle badań nad współzależnością cech osobowości Kazimierz Mrozowicz s. 433-442