Znaleziono 5 artykułów

Andrzej Mrozek

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Prawo a polityka Wiesław Lang Andrzej Mrózek s. 3-18
Teoretyczne modele legalizmu Wiesław Lang Andrzej Mrózek s. 39-66
Postulat automatyzacji procesów stosowania prawa w świetle zasady praworządności Andrzej Mrózek s. 99-109
"Jezus i chrześcijanie w źródłach rabinicznych : perspektywa historyczna, społeczna, religijna i dialogowa", red. Krzysztof Pilarczyk, Andrzej Mrozek, Kraków 2012 : [recenzja] Krzysztof Bardski Andrzej Mrozek (aut. dzieła rec.) Krzysztof Pilarczyk (aut. dzieła rec.) s. 202-206
"Atlas zwierząt biblijnych : miejsce w Biblii i symbolika", Barbara Szczepanowicz, Andrzej Mrozek, Kraków 2007 : [recenzja] Waldemar Chrostowski Andrzej Mrozek (aut. dzieła rec.) Barbara Szczepanowicz (aut. dzieła rec.) s. 219-222