Znaleziono 4 artykuły

Aldona Mrówczyńska-Kamińska

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Efektywność wykorzystania nakładów pracy w rolnictwie polskim na tle Unii Europejskiej Małgorzata Kołodziejczak Aldona Mrówczyńska-Kamińska s. 145-152
Zaopatrzenie materiałowe oraz tworzenie i rozdysponowanie podaży produktów przemysłu spożywczego w krajach Unii Europejskiej Aldona Mrówczyńska-Kamińska s. 189-209
Regionalne zróżnicowanie wykorzystania kapitału ludzkiego w polskim rolnictwie Aldona Mrówczyńska-Kamińska Walenty Poczta s. 309-316
Znaczenie importu w zaopatrzeniu materiałowym polskiego i niemieckiego sektora rolno-żywnościowego Aldona Mrówczyńska-Kamińska s. 323-332