Znaleziono 2 artykuły

Marek Motyka

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
"Marsz, marsz Dąbrowski, do Polski z ziemi włoskiej" : idea legionowa w polskiej myśli wojskowej i politycznej doby porozbiorowej (w latach 1797-1918) Marek Motyka s. 167-170
Międzyuczelniana Studencka Sesja Naukowa w 80-tą rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości Marek Motyka s. 235-239