Znaleziono 5 artykułów

Marta Motow-Czyż

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Comparative analysis of body posture in child and adolescent taekwon-do practitioners and non-practitioners Marek Kluszczyński Marta Motow-Czyż Gongbing Shan Jacek Wasik s. 8-21
Proces usamodzielnienia wychowanków z zakładów resocjalizacyjnych Irena Motow Marta Motow-Czyż s. 29-40
Przyczyny i okoliczności powstawania urazowych obrażeń ciała mażoretek Grzegorz Cieślar Marta Motow-Czyż Jarosław Pasek Aleksander Sieroń s. 123-132
Zależności między zmianami zwyrodnieniowymi narządu ruchu a stopniem sprawności osób w wieku starszym Marta Motow-Czyż s. 151-157
Psychoedukacja i fizjoterapia jako formy pomocy w terapii wybranych zaburzeń mięśniowo-szkieletowych Marta Motow-Czyż Dorota Ortenburger Jacek Wąsik s. 331-336