Znaleziono 3 artykuły

Leszek Moszyński

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Współczesne językoznawcze metody (etymologiczna i filologiczna) rekonstruowania prasłowiańskich wierzeń Leszek Moszyński s. 100-112
Znaczenie przedcyrylometodejskich tekstów słowiańskich związanych z misją salzburską dla kształtowania się ogólnosłowiańskiej terminologii chrześcijaskiej Leszek Moszyński s. 121-132
Jaką wymowę historyczną ma notatka o Konstantynie-Filozofie w "Ewangeliarzu Ostromira" Leszek Moszyński s. 163-170