Znaleziono 8 artykułów

Magdalena Mosionek-Schweda

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
The Use of Discriminant Analysis to Predict the Bankruptcy of Companies Listed on the NewConnect Market Magdalena Mosionek-Schweda s. 87-105
    Zacytuj
  • Udostępnij
Wykorzystanie funduszy unijnych przez polskie regiony w programowaniu 2007-2013 Magdalena Mosionek-Schweda s. 95-106
Finansowanie bankowości spółdzielczej w drodze emisji obligacji na rynku Catalyst Magdalena Mosionek-Schweda Przemysław Panfil s. 153-163
Finansowanie działalności inwestycyjnej mikroprzedsiębiorstw w ramach Regionalnych Programów Operacyjnych w latach 2007-2013 Magdalena Mosionek-Schweda s. 376-386
Ocena wsparcia współpracy mikro, małych i średnich przedsiębiorstw z jednostkami naukowymi ze środków europejskich w ramach pilotażowego programu "Voucher Badawczy" Magdalena Mosionek-Schweda Maciej Tokarski s. 433-442
Emitenci na rynku NewConnect Magdalena Mosionek-Schweda s. 499-514
    Zacytuj
  • Udostępnij
Wspieranie rozwoju społeczeństwa informacyjnego ze środków Unii Europejskiej na przykładzie Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego Magdalena Mosionek-Schweda s. 522-530
Rozwój giełdowych rynków dedykowanych małym i średnim przedsiębiorstwom na przykładzie wybranych giełd na świecie Magdalena Mosionek-Schweda s. 609-619