Znaleziono 1 artykuł

Barbara Morawska-Nowak

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Dyskusja po referacie Janusza Ślusarczyka "Badania naukowe i ochrona przyrody w działalności Polskiego Towarzystwa Tatrzańskiego w latach 1873-1950" Julian Dybiec Antoni Kleczkowski Barbara Morawska-Nowak Zbigniew Wójcik Janusz M. Ślusarczyk s. 160-163