Znaleziono 7 artykułów

Danuta Morańska

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Kształcenie akademickie - szanse rozwoju w sytuacji zmiany cywilizacyjnej = Academic Didactics - Opportunities of Development in Conditions of the Civilization Change Danuta Morańska s. 17-23
Kształtowanie motywacji do nauki w społeczeństwie informacyjnym - zarys problemu Danuta Morańska s. 98-113
Edukacja zdalna w strategii szkoły wyższej Danuta Morańska s. 115-121
Efektywność dydaktyczna systemów kształcenia dystansowego - kierunki badań Danuta Morańska s. 135-148
Refleksyjne uczenie się w akademickiej edukacji zdalnej = Reflexive Learning in the Academic Distance Education Danuta Morańska s. 222-227
Jakość kształcenia a zastosowanie e-learningu w szkole wyższej – pilotażowe badania ewaluacyjne Danuta Morańska s. 284-289
"Patologie w cyberprzestrzeni : profilaktyka zagrożeń medialnych", red. Danuta Morańska, Dąbrowa Górnicza 2015 : [recenzja] Wojciech Walat Danuta Morańska (aut. dzieła rec.) s. 345-351