Znaleziono 3 artykuły

Ilona Molenda-Grysa

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Wpływ wybranych form rekreacji kobiet na rozwój społeczno-gospodarczy regionu Ilona Molenda-Grysa s. 83-94
Zastosowanie modelu potencjału do oceny poziomu rozwoju gmin województwa świętokrzyskiego Ilona Molenda-Grysa s. 207-263
Kształtowanie przedsiębiorczości na rynku żywności ekologicznej w województwie świętokrzyskim Ilona Molenda-Grysa s. 535-545