Znaleziono 10 artykułów

Anna Mojsiej

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Jaka ma być przyszłość Europy? Anna Mojsiej s. 5-19
Suwerenność państwowa a członkostwo w Unii Europejskiej : rozwiązania przyjęte w polskiej konstytucji Anna Mojsiej s. 31-63
Systemy pomocy osobom niepełnosprawnym w polityce Unii Europejskiej Anna Mojsiej s. 35-43
Wpływ europejskiego prawa integracyjnego na prawa narodowe państw członkowskich w kontekście przystąpienia Polski do Unii Europejskiej Anna Mojsiej s. 38-57
Nadrzędność prawa Unii Europejskiej nad legislacją krajową : założenia i skutki Anna Mojsiej s. 41-55
Mobilność czynnika ludzkiego w kontekście akcesji do UE Anna Mojsiej s. 41-53
Prawne aspekty integracji Polski z Unią Europejską : wybrane zagadnienia Anna Mojsiej s. 43-58
"Integracja europejska", Zbigniew M. Doliwa-Klepacki, Białystok 1999 : [recenzja] Anna Mojsiej Zbigniew M. Doliwa-Klepacki (aut. dzieła rec.) s. 164-168
"Unia Europejska", L. Ciamaga et al., Warszawa 1998 : [recenzja] Anna Mojsiej Lucjan Ciamaga (aut. dzieła rec.) s. 198-201
"Studia Europejskie", 1997, nr 3 : [recenzja] Anna Mojsiej s. 201-204