Znaleziono 8 artykułów

Norbert Mojżyn

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Wierzyć - widzieć - wiedzieć : malarstwo Tadeusza Boruty w ujęciu teologicznoantropologicznym Norbert Mojżyn s. 39-51
Obrazy medialne i media obrazowe wobec śmierci M. Kaddafiego : (z punktu widzenia antropologii obrazu) Norbert Mojżyn s. 64-72
Bibliography of Polish Byzantine and post-Byzantine studies Aneta Bojanowska Anna Borkowska Anna Czerwińska Izabela Iwanicka Magdalena Kłos Magdalena Lachowska Norbert Mojżyn Magdalena Stasiak Marek Wojnarowski Magdalena Łukasiewicz s. 83-155
Wschód czy Zachód, stare czy nowe : dylematy rosyjskiej kultury religijnej w drugiej połowie XVII stulecia Norbert Mojżyn s. 147-162
Symboliczna wartość obrazowania zagłady Żydów w malarstwie Józefa Charytona Norbert Mojżyn s. 295-315
Art as a locus theologicus in the reflection of artists Norbert Mojżyn s. 305-323
Reformy cerkiewne w Rosji w połowie XVII wieku w świetle procesów artystycznych i kulturowych Norbert Mojżyn s. 339-351
Ikonografia muzyczna "Zwiastowania z Jednorożcem" na podstawie tryptyku erfurckiego Norbert Mojżyn s. 549-559