Znaleziono 5 artykułów

Joanna M. Moczydłowska

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Cultural aspects of marketing management in traditional and modern sectors Joanna M. Moczydłowska Urszula Widelska s. 145-155
  Zacytuj
 • Udostępnij
Mentoring jako narzędzie zarządzania wiekiem = Mentoring as a tool for age management Joanna M. Moczydłowska s. 181-191
  Zacytuj
 • Udostępnij
Barriers and difficulties in talent management Joanna M. Moczydłowska s. 231-241
  Zacytuj
 • Udostępnij
Kompetencje zawodowe absolwentów uczelni w ocenie przedsiębiorców - pracodawców z branży turystycznej (na przykładzie woj. podlaskiego) Joanna M. Moczydłowska s. 323-332
  Zacytuj
 • Udostępnij
Partycypacja pracowników w zarządzaniu mikro i małym przedsiębiorstwem : (na podstawie badań w Polsce północno-wschodniej) Joanna M. Moczydłowska s. 373-380