Znaleziono 3 artykuły

Zofia Mocarska

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
"Aluzje literackie w powieści Teodora Parnickiego >>I u możnych dziwny<<", Zofia Mocarska, "Zeszyty Naukowe UMK w Toruniu", 1972 : [recenzja] Marek Gumkowski Zofia Mocarska (aut. dzieła rec.) s. 172
"Marii Konopnickiej >>Na normandzkim brzegu<<. Próba odczytania refleksyjnego podtekstu utworu", Zofia Mocarska, "Ruch Literacki" nr 2 (1974) : [recenzja] Izabela Jarosińska Zofia Mocarska (aut. dzieła rec.) s. 221
"Wyobraźnia kataklizmem zniewolenia. Z liryki patriotycznej Adama Asnyka", Zofia Mocarska [w:] "Między literaturą a historią. Z tradycji idei niepodległościowych w literaturze polskiej XIX i XX w.", Red. E.Łoch, J.J.Adamowski, Lublin 1986 : [recenzja] Anna Bujnowska Zofia Mocarska (aut. dzieła rec.) s. 240