Znaleziono 5 artykułów

Beata Możejko

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
"Ród Świnków na pograniczu polsko-krzyżackim w średniowieczu", Beata Możejko, Gdańsk 1998 : [recenzja] Wiesław Sieradzan Beata Możejko (aut. dzieła rec.) s. 149-154
Odległe pogranicze. Stanowisko stanów Prus Królewskich, a zwłaszcza Gdańska, wobec problemu zagrożenia tureckiego w latach 1485-1488 Beata Możejko s. 151-170
O pożytkach z kwantyfi kacji w badaniach nad średniowiecznymi testamentami Piotr Łozowski Beata Możejko (aut. dzieła rec.) s. 227-236
W odpowiedzi Wiesławowi Sieradzanowi Beata Możejko s. 255-258
"Poczet sołtysów, burmistrzów, nadburmistrzów, przewodniczących Miejskiej Rady Narodowej i prezydentów Gdańska od XIII do XXI wieku", pod red. Beaty Możejko, Gdańsk 2015 [2014] : [recenzja] Krzysztof R. Prokop Beata Możejko (aut. dzieła rec.) s. 326-336