Znaleziono 10 artykułów

Ryszard Miszczyński

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Stanisława Leśniewskiego pierwsze rozwiązanie antynomii russella Ryszard Miszczyński s. 5-17
Filozofia a mass media Ryszard Miszczyński Andrzej Tarnopolski s. 12-28
Antypsychologizm i formalizm Jana Łukasiewicza Ryszard Miszczyński s. 37-47
Intuicjonistyczna koncepcja języka matematyki Ryszard Miszczyński s. 49-64
O symbolizacji rzeczywistości w języku : Rozważania z wczesnych prac S. Leśniewskiego Ryszard Miszczyński s. 103-114
Stanisława Leśniewskiego drugie rozwiązanie antynomii Russella Ryszard Miszczyński s. 163-172
Stanisława Leśniewskiego trzecia analiza antynomii Russella Ryszard Miszczyński s. 163-181
"Leśniewski’s Systems of Logic and Foundations of Mathematics", Rafał Urbaniak, Heidelberg–New York–Dordrecht–London 2014 : [recenzja] Ryszard Miszczyński Rafał Urbaniak (aut. dzieła rec.) s. 207-215
O definicjach twórczych: między poglądami Jana Łukasiewicza i Stanisława Leśniewskiego Ryszard Miszczyński s. 209-223
[rec.] Roman Murawski, Filozofia matematyki i logiki w Polsce międzywojennej, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń 2011, ss.253 Ryszard Miszczyński Roman Murawski s. 239-245