Znaleziono 11 artykułów

Józef Misala

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Unia Walutowa jako forma i etap integracji regionalnej : wybrane aspekty teoretyczne i wnioski dla Polski Józef Misala s. 6-33
Mierniki konkurencyjności gospodarki : aspekty teoretyczne i wnioski dla Polski Józef Misala s. 8-33
Nowe zjawiska i tendencje w gospodarce światowej Józef Misala s. 27-60
Rozwój eksportu z Polski w latach dziewięćdziesiątych w świetle wyników analizy empirycznej Feliks Grądalski Józef Misala Andrzej Weselski s. 73-91
Komplementarność i konkurencyjność w handlu między Polską a krajami członkowskimi UE Józef Misala s. 92-112
Rozwój procesu stabilizacji makroekonomicznej w Polsce w okresie 1990-2004 i główne czynniki determinujące Józef Misala Elżbieta Siek s. 113-136
Etyka i rynek : etyczne podstawy społeczeństwa w warunkach gospodarki rynkowej H. Müller-Groeling Janusz Obsada (tłum.) s. 116-136
Wymiana wewnątrzgałęziowa w handlu zagranicznym Polski w okresie transformacji Bogumiła Baranowska Andrzej Kisiel Józef Misala s. 168-184
Recenzja książki Pawła Bożyka i Józefa Misali: "Integracja ekonomiczna" (PWE, Warszawa 2003) Maciej Piklikiewicz Paweł Bożyk (aut. dzieła rec.) Józef Misala (aut. dzieła rec.) s. 176-179
Recenzja książki K. Schradera pt. "Ordnungspolitische Weichenstellungen für eine marktwirtschaftliche Entwicklung in mittel- und osteuropäischen reformländern", Kieler Studien nr 297, Institut für Weltuirtschaft, J.C.B Mohr [Paul Siebeck], Tübingen 1999, stron 276 Józef Misala Klaus Schrader (aut. dzieła rec.) s. 185-190
Międzynarodowa konkurencyjność gospodarki narodowej w całościowym ujęciu Józefa Misali Waldemar Kryspin Jaruszewski Józef Misala (aut. dzieła rec.) s. 390-394