Znaleziono 3 artykuły

Anatol Mirowicz

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
"Bibliografia rusycystyki polskiej 1945-1975", Warszawa 1976; "Literaturoznawstwo", pod red. Bazylego Białokozowicza; "Językoznawstwo", pod red. Anatola Mirowicza; "Dydaktyka", pod red. Olgierda Spirydowicza : [recenzja] Jerzy Róziewicz Bazyli Białokozowicz (aut. dzieła rec.) Anatol Mirowicz (aut. dzieła rec.) Olgierd Spirydowicz (aut. dzieła rec.) s. 178-180
Uwagi w sprawie badań nad składnią języka poetyckiego Anatol Mirowicz s. 188-192
Uwagi na marginesie pracy słownikowej Anatol Mirowicz s. 485-491