Znaleziono 4 artykuły

Jolanta Mirek

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Specyfika i znaczenie badań marketingowych na międzynarodowym rynku turystycznym Jolanta Mirek s. 61-78
Organizacyjno-prawne uwarunkowania funkcjonowania i rozwoju usług uzdrowiskowych w Polsce Jolanta Mirek s. 115-125
Sport i rekreacja jako czynnik podnoszenia atrakcyjności gmin uzdrowiskowych na przykładzie Krynicy-Zdroju Jolanta Mirek s. 303-318
Klastry jako szansa rozwoju przedsiębiorstw i miejscowości uzdrowiskowych Jolanta Mirek s. 519-534