Znaleziono 17 artykułów

Andrzej Miotk

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Specyfika i problemy ewangelizacji Afryki w 1. połowie XIX wieku Andrzej Miotk s. 31-47
Kapucyńska misja papieska w Kongo (1645-1835) Andrzej Miotk s. 41-64
Werbiści a geneza dekretu „Ad gentes”86 Andrzej Miotk s. 86-116
Rajmund Lull jako prekursor metody dialogu w misyjnej działalności Kościoła katolickiego w średniowieczu Andrzej Miotk s. 97-112
Burzliwy rozwój kombonianów (1867–1923) – misjonarzy Afryki Centralnej Andrzej Miotk s. 117-145
Biuletyn misjologiczno-religioznawczy. Cz. 96 Rafał Markowski Andrzej Miotk Stanisław Szmidt s. 121-165
Biuletyn misjologiczno-religioznawczy Tomasz Atłas Jacek Gniadek Andrzej Miotk Eugeniusz Sakowicz s. 123-163
Losy misji chińskiej biskupa Theodora Shu (1952–1959) w świetle jego korespondencji Andrzej Miotk s. 125-141
Podłoże i rola męczeństwa w działalności misyjnej Kościoła Andrzej Miotk s. 153-168
A Mosaic of the SVD China Mission based on Missionary Memoirs Andrzej Miotk s. 161-210
"Peregrinatio pro Christi Amore" we wczesnym Średniowieczu Andrzej Miotk s. 161-168
"Ecclesia in America : wybrane problemy Kościoła w Ameryce Południowej w świetle posynodalnej adhortacji Jana Pawła II", Jarosław Różański, Warszawa 2003 : [recenzja] Andrzej Miotk Jarosław Różański (aut. dzieła rec.) s. 173-177
Biuletyn misjologiczno-religioznawczy Andrzej Miotk Krzysztof Sakowicz Eugeniusz Sakowicz s. 175-212
Misjonarze dla Afryki : Zgromadzenie Ducha Świętego - specyfika i etapy rozwoju (1703-1914) Andrzej Miotk s. 179-203
Rozwój Stowarzyszenia Misji Afrykańskich Andrzej Miotk s. 189-218
Udział Polaków w dziele ewangelizacji w latach 1000-2000 Andrzej Miotk s. 207-219
"Program chrystianizacji Afryki w XIX wieku (na przykładzie misji Ojców Białych)", Andrzej Miotk, Olsztyn 2009 : [recenzja] Jan Wiśniewski Andrzej Miotk (aut. dzieła rec.) s. 405-408