Znaleziono 3 artykuły

Władysław Miodunka

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Jak w Krakowie chrząszcz brzmi w trzcinie Grażyna Zarzycka Władysław Miodunka (aut. dzieła rec.) Jarosław Rokicki (aut. dzieła rec.) s. 145-149
Język i literatura polska w Instytucie Badań Polonijnych UJ Władysław Miodunka s. 207-214
"Teoria pól językowych. Społeczne i indywidualne ich uwarunkowania", Władysław Miodunka, "Zeszyty Naukowe UJ" DLIX. Prace Językoznawcze z.67, Kraków 1980 : [recenzja] Grażyna Borkowska Władysław Miodunka (aut. dzieła rec.) s. 326