Znaleziono 2 artykuły

Piotr Milczanowski

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Czy stowarzyszenia są dzisiaj potrzebne? Tradycje i teraźniejszość na przykładzie stowarzyszeń działających na terenie południowej Polski. Sympozjum zorganizowane przez Polską Akademię Umiejętności i Oddział Krakowski Stowarzyszenia Archiwistów Polskich, Kraków 2-3 grudnia 1994 roku Rita Majkowska Piotr Milczanowski s. 197-200
Reforma krakowskiej struktury SB na przełomie lat 1989 i 1990 (w świetle zachowanych materiałów archiwalnych w krakowskim OBUiAD) Piotr Milczanowski s. 437-502