Znaleziono 2 artykuły

Magdalena Mikołajek-Gocejna

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Wybrane teorie wyjaśniające powstawanie i funkcjonowanie organizacji sieciowych Magdalena Mikołajek-Gocejna s. 332-349
Współczynnik intelektualnej wartości dodanej (VAI™)) jako miernik efektywności działania spółki Magdalena Mikołajek-Gocejna s. 495-506