Znaleziono 8 artykułów

Marian Mikołajczyk

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
O pławieniu czarownic w Gdowie w 1689 r. Kartka z dziejów miejskiego procesu karnego w Polsce Marian Mikołajczyk s. 121-129
O zatwierdzaniu wyroków sądu miejskiego w Nowej Górze w XVIII wieku Marian Mikołajczyk s. 159-167
"Stosując się do prawa wyraźnego..." : podstawy prawne wyroków kryminalnych grodziskiego sądu miejskiego w latach 1702–1756 Marian Mikołajczyk s. 201-216
Chłosta jako sposób wymuszania zeznań w procesie karnym miast polskich XVII-XVIII wieku Marian Mikołajczyk s. 211-222
Zbrodnia Jakuba Trembskiego. Z badań nad miejskim procesem karnym w dawnej Polsce Marian Mikołajczyk s. 259-272
Proces karny w miastach polskich (XVI–XVIII w.) – jedność czy wielość procedur? Marian Mikołajczyk s. 305-315
Sądownictwo w miastach prywatnych w Polsce XVI–XVIII wieku : Problem odrębności postępowania w sprawach kryminalnych Marian Mikołajczyk s. 407-425
"Proces kryminalny w miastach Małopolski XVI-XVIII wieku", Marian Mikołajczyk, Katowice 2013 : [recenzja] Adam Lityński Marian Mikołajczyk (aut. dzieła rec.) s. 503-510