Znaleziono 4 artykuły

Joanna Miklaszewska

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Muzyka w czasach przełomu. "Rapsod II" (1980) Krystyny Moszumańskiej-Nazar Joanna Miklaszewska s. 49-62
Intertekstualne aspekty V Symfonii „Requiem, Bardo and Nirmanakaya” Philipa Glassa Joanna Miklaszewska s. 157-173
"Marcin Józef Żebrowski (XVIII w.). Kompozytor i muzyk kapeli jasnogórskiej, red. Remigiusz Pośpiech, Opole 2013 : [recenzja] Joanna Miklaszewska Remigiusz Pośpiech (aut. dzieła rec.) s. 243-248
"Józef Elsner (1769–1854). Życie – działalność – epoka", Remigiusz Pośpiech, Opole 2013 : [recenzja] Joanna Miklaszewska Remigiusz Pośpiech (aut. dzieła rec.) s. 478-484