Znaleziono 4 artykuły

Piotr Mikiewicz

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Społeczny los "wykluczonych" : zasadnicza szkoła zawodowa jako medium marginalizacji Piotr Mikiewicz s. 81-100
Young People in the Reformed Educational System Jarosław Domalewski Piotr Mikiewicz s. 95-106
"Młodzież w zreformowanym systemie szkolnym", Jarosław Domalewski, Piotr Mikiewicz, Toruń-Warszawa 2004 : [recenzja] Anna Mielczarek-Taica Jarosław Domalewski (aut. dzieła rec.) Piotr Mikiewicz (aut. dzieła rec.) s. 104-111
"Społeczne światy szkół średnich: od trajektorii marginesu do trajektorii elit", Piotr Mikiewicz, Wrocław 2005 : [recenzja] Rafał Kruszka Piotr Mikiewicz (aut. dzieła rec.) s. 162-166