Znaleziono 9 artykułów

Krzysztof Migoń

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
"Czytelnik w nauce o literaturze. Zarys historii problemu", Krzysztof Migoń [w:] "Studia o książce", Wrocław 1971 : [recenzja] Krystyna Korotajowa Krzysztof Migoń (aut. dzieła rec.) s. 134
"Douze années de bibliographie Érasmienne (1950-1961)", Jean-Claude Margolin, Paris 1963 : [recenzja] Krzysztof Migoń Jean-Claude Margolin (aut. dzieła rec.) s. 144-146
"Adam František Kollár (K 250. výročiu narodenia a 185. výročiu smrti)", Michal Eliáš, Martin 1968 : [recenzja] Krzysztof Migoń Michal Eliáš (aut. dzieła rec.) s. 180-182
La correspondance savante de Leibniz en tant que méthode de son travail scientifique : sur l'exemple de l'échange de letters avec André Acoluthus et Adam Kochański Krzysztof Migoń s. 207-216
Z dziejów recepcji piśmiennictwa arabskiego. Lekarz-arabista Piotr Kirsten Krzysztof Migoń s. 229-239
"Naukowiedenije i Wostok", Jewgienij Borisowicz Raszkowskij, Moskwa 1980 : [recenzja] Krzysztof Migoń Jewgienij Borisowicz Raszkowskij (aut. dzieła rec.) s. 472-478
Forum Bibliotek Medycznych 2009 R. 2 nr 1 (3) Krzysztof Migoń s. 571-572
"Naucznoje otkrytije i jego wosprijatije", S. R. Mikulinskij, M. G. Jaroszewskij, Moskwa 1971 : [recenzja] Krzysztof Migoń M. G. Jaroszewskij (aut. dzieła rec.) S. R. Mikulinskij (aut. dzieła rec.) s. 757-759
"Ibn Sina (Awicenna) 980-1037", Wasilij Nikołajewicz Tiernowskij, Moskwa 1969 : [recenzja] Krzysztof Migoń Wasilij Nikołajewicz Tiernowskij (aut. dzieła rec.) s. 825-827