Znaleziono 4 artykuły

Izabella Migal

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Prawda i piękno w świadectwach poetyckich z "domu niewoli" Izabella Migal s. 173, 39-43
Leśmiana w język rosyjski wyprawa Izabella Migal s. 195-210
"Nowa proza" : zapiski z lat siedemdziesiątych Warłam Szałamow Izabella Migal (tłum.) s. 195-207
"Człowiek - strzęp przegranej historii" : o Warłamie Szałamowie Izabella Migal s. 208-212