Znaleziono 6 artykułów

Lidia Mierzejewska

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Zrównoważony rozwój miasta : wybrane sposoby pojmowania, koncepcje i modele Lidia Mierzejewska s. 5-11
Chaos w zagospodarowaniu przestrzennym stref podmiejskich jako efekt braku zintegrowanego systemu planowania : (na przykładzie strefy podmiejskiej Poznania) Lidia Mierzejewska Magdalena Wdowicka s. 40-52
    Zacytuj
  • Udostępnij
Regional differences in the age structure of Poland's population in the years 1999-2010 : a multivariate approach Lidia Mierzejewska Jerzy J. Parysek s. 61-72
Income and expenditure of the Polish population in 2006 : (an analysis of regional diversification) Lidia Mierzejewska Jerzy J. Parysek s. 89-102
Trajectories of the demographic development of Poland after 1989 Lidia Mierzejewska Jerzy J. Parysek s. 109-115
Integrated planning of the development of a city in terms of the diurnal activity of its residents Lidia Mierzejewska Jerzy J. Parysek s. 143-153