Znaleziono 4 artykuły

Jerzy Michno

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Katedra Historii Literatury Polskiej Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Gdańsku Jerzy Michno s. 40-60
Uniwersytet Gdański Jerzy Michno s. 177-178
"Flaubert", Borys Reizow, przełożył Jerzy Jędrzejewicz, Warszawa 1961, Państwowy Instytut Wydawniczy, s. 528, 2 nlb. : [recenzja] Jerzy Michno Jerzy Jędrzejewicz (aut. dzieła rec.) Borys Reizow (aut. dzieła rec.) s. 224-231
"Problem futuryzmu i idei rewolucyjnej w >>Pieśni o głodzie<< Brunona Jasieńskiego", Jerzy Michno, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Gdańskiego. Prace Historycznoliterackie", nr 1 (1972) : [recenzja] Marian Rawiński Jerzy Michno (aut. dzieła rec.) s. 252