Znaleziono 2 artykuły

Maria Michniewicz

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Opracowanie węgli drzewnych pochodzących z wypełnisk jam grobowych cmentarzyska wczesnośredniowiecznego w Dziekanowicach, stanowisko 22, woj. wielkopolskie Maria Michniewicz s. 163-191
Omówienie wyników analizy botanicznej drewna z cmentarzyska wczesnośredniowiecznego w Dziekanowicach stan. 22, gm. Łubowo, woj. wielkopolskie, ze szczególnym uwzględnieniem grobu 17 Maria Michniewicz s. 225-230