Znaleziono 4 artykuły

Stanisław Michalski

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Rola historii wychowania w systemie nauk pedagogicznych Stanisław Michalski s. 125-139
"Dzieje szkolnictwa i oświaty na wsi polskiej do 1918". T. 1, pod red. Stanisława Michalskiego, Warszawa 1982 : [recenzja] Jadwiga Sutyła Stanisław Michalski (aut. dzieła rec.) s. 217-219
"Koncepcje systemu edukacji w II Rzeczypospolitej : studium z pedagogiki porównawczej", Stanisław Michalski, Warszawa 1988 : [recenzja] Stanisław Mauersberg Stanisław Michalski (aut. dzieła rec.) s. 251-253
"Antoni Bolesław Dobrowolski prekursor współczesnej edukacji", Stanisław Michalski, Warszawa ; Poznań 1984 : [recenzja] Feliks W. Araszkiewicz Stanisław Michalski (aut. dzieła rec.) s. 253-256