Znaleziono 4 artykuły

Marek Ł. Michalski

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Prywatne emerytury w Polsce zaprzeczeniem realizacji podstawowych celów UE Marianna Księżyk Marek Ł. Michalski s. 7-25
Financialization as a Factor Constraining Economic Growth and Standard of Living Improvement in Poland Marianna Księżyk Marek Ł. Michalski s. 7-24
The need and conditions for a common socio-economic policy in European Union Countries Marianna Księżyk Marek Ł. Michalski s. 71-82
Uwarunkowania rozwoju polskiego sektora wytwarzania energii elektrycznej w ramach Unii Europejskiej Marek Ł. Michalski s. 115-134