Znaleziono 3 artykuły

Jerzy Michalewicz

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Dyskusja po referacie Andrzeja Chwalby "Metodologiczne aspekty badań nad historią Polski w XIX wieku" Stefan W. Alexandrowicz Andrzej Chwalba Julian Dybiec Zdzisław Gajda Jerzy Michalewicz Adam Strzałkowski Zbigniew Wójcik s. 84-93
Dyskusja nad referatem Mariusza Jakubka "Prasa krakowska w momencie transformacji cywilizacyjnej miasta, regionu, kraju (1795-1918)" Julian Dybiec Mariusz Jakubek Antoni S. Kleczkowski Jerzy Michalewicz Adam Strzałkowski Alfred Toczek Zbigniew Wójcik s. 113-118
"Elementy demografii historycznej. Materiały do wykładów, ćwiczeń i metodyki prac badawczych", Jerzy Michalewicz, Warszawa 1979 : [recenzja] Wojciech Tygielski Jerzy Michalewicz (aut. dzieła rec.) s. 174-175